مشخصات فنی

  • طبقه بندی
    CAT6 UTP
  • متراژ
    3 متری