مشخصات فنی

  • سایز
    5001 حلقه ( 500 متر)
  • طبقه بندی
    SFTP
  • مشخصات فنی
    Cat6