نقد و بررسی اجمالی

Application:
Voice     ANALOG,ISDN,VOIP
DATA    Ethernet up to 1G
REMOTE POWER    POEP

ادامه مطلب بستن

مشخصات فنی

  • ابعاد
    19.30mm×33.50mm×16mm (H×D×W)