مشخصات فنی

  • طبقه بندی
    CAT6 SFTP
  • متراژ
    1 متری